acve
vahdet

Et Tevvab – Tevbeleri kabul eden.

Et Tevvab – Tevbeleri kabul eden.
Paylaş
2015-01-22 10:51:45
Hurma
Tevbeleri çok kabul eden, sürekli tevbeleri kabul eden
80-ET-TEVVÂB

a-Tevvab isminin lügat anlamı:

Tevbe kökünden türemiş olan et-Tevvab ismi, kullarının yönelişlerini ve dönüşlerini
kabul eden, cezadan vazgeçen anlamlarına gelmektedir. Tevbe ise; dönmek, yönelmek, Allah’ın dinine ve emrine dönmek, isyandan itaate dönmek anlamlarına gelir.

b-Tevvab isminin ıstılah anlamı:

Tevvab; kullarının yönelişlerini kabul edendir.

Tevvab; kendisine dönen kullarına af ve bağış kapılarını açandır.

Tevvab; kullarının dönmesini bekleyendir.

c-Tevvab isminin Kur’an içerisinde incelenmesi:

Tevvab ismi Kur’an’da 11 kez zikredilmiştir.

“Âdem Rabbinden birtakım kelimeler öğrendi ve derhal tevbe etti. Çünkü Allah
tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır.” (Bakara 37)

Allah kimlerin tevbesini kabul edeceğini kitabında şu şekilde belirtmiştir:

1-Allah, tevbe ettikten sonra durumlarını düzelten, isyandan itaate yönelen kullarının
tevbesini kabul eder:

“Kim haksız davranışından sonra tevbe eder ve durumunu düzeltirse şüphesiz
Allah onun tevbesini kabul eder. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” (Maide 39)

2-Allah, peygamberin, Muhacir ve Ensar’ın tevbelerini kabul eder:

“Andolsun ki Allah Müslümanlardan bir grubun kalpleri eğrilmeye yüz tuttuktan
sonra, peygamberi ve güçlük zamanında ona uyan Muhacirleri ve Ensar’ı affetti. Sonra da
onların tevbelerini kabul etti. Çünkü O, onlara karşı çok şefkatli, pek merhametlidir.”
(Tevbe 117)

3-Allah, iman eden, salih amel işleyen ve hidayet üzere olanların tevbesini kabul eder:

“Şu da muhakkak ki Ben tevbe eden, iman eden ve salih amel işleyen, sonra da
doğru yoldan giden kimseyi bağışlarım.” (Taha 82)

4-Allah, tevbe edip durumlarını düzeltenlerin kötülüklerini iyiliklerle değiştirecektir:

“Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunanlar başka! Allah onların
kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.” (Furkan 70)

5-Allah, mü’min erkeklerin ve mü’min kadınların tevbelerini kabul edecektir:

“.İman eden erkeklerin ve kadınların da tevbelerini kabul edecektir. Allah çok
bağışlayan, çok merhamet edendir.” (Ahzab 73)

d-Tevvab isminin bize yüklediği görev ve sorumluluklar:

1-Rabbimizin rahmet ve affından hiçbir zaman ümidimizi kesmemeliyiz. Allah her türlü
günahı bağışlayan ve kullarının yönelişlerini kabul edendir.

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Hatalarınız göğe ulaşsa sonra tevbe etseniz yine de Allah kulun tevbesini kabul
eder.”384

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Ey insanlar! Rabbinize tevbe edin. Canımı elinde bulunduran Allah’a yemin
ederim ki, ben günde yetmiş defadan fazla Rabbime tevbe ederim.”385

2-Her gün pek çok hata işlediğimizi en iyi bilen olduğu halde Rabbimiz tevbe etmemizi
ve O’na yönelmemizi beklemektedir.

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Kul tevbe edince Allah Azze ve Celle birinizin kaybolan hayvanını bulduğu
andaki duyduğu sevinçten daha çok sevinir.”386

3-Tevbemizin gerçek bir tevbe olması ve Allah tarafından kabul edilmesi için, bir daha
tevbe ettiğimiz davranışa dönmemeliyiz. Üzerinde olduğumuz şerri ve isyanı bırakıp hayra ve itaate doğru adım atmalıyız. En önemli tevbe, sonuna kadar kendisinden vazgeçilmeyen tevbedir.

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Mü’min, kulluk elbisesi günahlarla yıprandığında onu tevbeyle yamayandır. Asıl
mutlu kişi ise, tevbesi üzere ölendir.”387

Kaynaklar:
384 İbni Mace/Kitabu’z-Zühd 4248.

385 Darimi/Kitabu’r-Rikak 2726.

386 İbni Mace/Kitabu’z-Zühd 4247.

mektebisuffa.com

İLİM - İRFAN

Ebubekir Sifil Hoca İslamoğlu’nu ele alıyor

Ebubekir Sifil Hoca İslamoğlu’nu ele alıyor ''İslamoğlu çok konuşuyor, çok yazıyor, çok şey söylüyor; ama dile getirdiği hakikatlerin hiç birisi yeni d...

Rukye tedavisi

Rukye tedavisi İnsan dünyaya gelişinden itibaren imtihan süreci işlemektedir. İnsanın dünya yaşamında karşılaştığı en büyük imtiha...

Hurma
İletişim: | VAHDET HABER © 2010-2016 Tüm Hakları Saklıdır. | Yöresel Pazarı