acve
vahdet

Hz. Ömer Nasıl Müslüman Oldu?

Hz. Ömer Nasıl Müslüman Oldu?
Paylaş
2015-01-22 14:36:10
Hurma
Peygamberi Öldürmek İçin Yola Çıkıp Müslüman Olan Sahabe: Hz. Ömer’ül Faruk radıyallahu anh
Allah’ın Resulu sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti:

“Yârabbi! İslâm’ı (müslümanları) Hattab oğlu Ömer’le veya Ebu Cehil bin Hişam’la aziz kıl”.

Allah Teâlâ, Rasûlünün Hz. Ömer hakkındaki duasını kabul etti. Onun üzerine İslâm’ı bina etti ve Ömer’le putları yıktı.[1]

Peygamberi Öldürmek İçin Yola Çıkıp Müslüman Olan Sahabe: Hz. Ömer’ül Faruk radıyallahu anh

Ömer kılıcını kuşanarak gitti. Benî Zühre kabilesinden bir kişi ona rastladı ve “Ey Ömer! Nereye gidiyorsun?” diye sordu. Ömer, “Muhammed’i öldürmek istiyorum” deyince, adam “Sen Muhammed’i öldürdüğün takdirde Benî Haşim ve Benî Zühre’den nasıl emin olabilirsin?” dedi.

Ömer, “Bakıyorum, sen de sapıtmış, dinini terketmişsin” dedi. Adam, “Sana bundan daha garib olanı söyleyeyim mi?” dedi. Ömer “O nedir?” diye sorunca, adam “Kızkardeşinle enişten de İslâm’a girdiler. Senin dinini terkettiler” dedi. Ömer tehdidler savurarak kızkardeşinin evine doğru gitti. Oraya vardığında içerden bir okuma sesi duydu. Çünkü o sırada Habbab onlara Tâhâ suresini okuyordu. Habbab, Ömer’in ayak sesini duyunca evde bir yere saklandı. Ömer içeri girdi ve “Kulağıma gelen bu okuma nedir?” diye sordu. Onlar “Aramızdaki konuşmadan başka birşey yoktur, ey Ömer!” dediler.

Ömer,“Herhalde siz sapıtmışsınız” dedi. Bunun üzerine,  Ömer’in eniştesi, “Ey Ömer! Belki de hak senin dininden başka bir yerdedir” deyince, Ömer ona yüklendi ve şiddetli bir şekilde onu hırpaladı. Kızkardeşi kocasını kurtarmak için Ömer’e yaklaşınca da bir yumrukla Ömer onun yüzünü parçaladı ve kanlar akmaya başladı. Kızkardeşi öfkelenerek, “Ey Ömer! Senin dinin batıl bir dindir. Ben şahidlik ediyorum ki, Allah’tan başka ilah yok ve yine şahitlik ediyorum ki, Muhammed Allah’ın Rasûlü’dür” dedi. Ömer onlardan ümidini kesince,

“Bana şu okuduğunuz sayfayı verin de okuyayım” dedi. Kızkardeşi ona, “Sen necissin. Bu sayfaya ancak temiz olan insanlar el sürebilir. Kalk, yıkan, abdest al. Ondan sonra sayfayı verelim” dedi. Ömer kalktı, abdest aldı ve sayfayı alarak okumaya başladı.

“Muhakkak ki ben Allah’ım. Benden başka ilah yok. Bana kulluk et. Beni hatırlamak için namaz kıl” ayetine gelince,

“Beni Muhammed’in yanına götürün” dedi. Habbab bu sözü işitince ortaya çıkarak

“Ey Ömer! Müjde olsun sana. Hz. Peygamber’in perşembe günü ‘Ey Allah’ım! İslâm’ı Ömer b. Hattab veya Amr b. Hişam’la (Ebu Cehil) aziz kıl!’ diye dua etmişti. Umarım ki, onun bu duası senin hakkında kabul edilmiştir” dedi. Hz. Peygamber o sırada Safa tepesinin altındaki evde kalıyordu. Ömer kalkıp oraya gitti. Hamza, Talha ve Sahabe’den bir grup kapıdaydı. Hamza, onların Ömer’den korktuklarını anlayınca, “Evet, bu gelen Ömer’dir. Eğer Allah Ömer’e hayr irade etmişse müslüman olup, Hz. Peygamber’e tâbi olacaktır. Eğer başka bir niyetle gelmişse onu öldürmek bize gayet kolay gelir” dedi. Allah’ın Rasûlü evdeydi. Ona vahy geliyordu. Ömer’in geldiğini görünce kılıcının kayışını tuttu ve,

“Ey Ömer! Bu küfürden vazgeçmeyecek misiniz? Yoksa Allah Velid b. Muğire hakkında indirdiği zillet ve azabı sana da mı indirsin? Ey Allah’ım! Bu, Ömer b. Hattab’dır. Ey Allah’ım! Dini Ömer b. Hattab’la aziz kıl” buyurdu. Hz. Ömer, Rasûlullah’ın bu sözlerini dinledikten sonra,

“Ben senin Allah’ın Rasûlü olduğuna şahidlik ederim” dedi ve müslüman oldu. Ve “Ey Allah’ın Rasûlü! Kâbe’ye gidelim” dedi[2]

Esleme şöyle anlatır:

Hz. Ömer bize, “Size nasıl müslüman olduğumu anlatmamı istiyor musunuz?” deyince “Evet, istiyoruz” dedik. Hz. Ömer şöyle buyurdu:

“Allah Rasûlü’nün en şiddetli düşmanlarındandım. Safa yanındaki bir evde bulunan Rasûlullah’a vardım, huzurunda oturdum. Benim gömleğimin yakasına yapıştı. sonra buyurdu:

“Ey Hattab’ın oğlu! Müslüman ol! Yarabbi! Onu hidayet et!”  Dedim ki:

“Allah’tan başka mabud olmadığına şahidlik ederim. Ve yine şahidlik ederim ki sen Allah’ın Rasûlü’sün!” Müslüman olduğum zaman Müslümanlar hep bir ağızdan tekbir getirdiler ki bunların tekbir sesleri Mekke yollarında işitildi…”[3]


 Kaynaklar:
[1] Tabarani, (İbn Mes’ud’dan); Heysemi, 9/61

[2] Tabarani, (Sevban’dan); Aynı, VII/68; Bidaye, III/81 (İbn İshak da uzun olarak rivayet etmiştir)

[3] Ebu Nuaym, Hilye, 1/41; Bezzar; Muhammed Yusuf Kandehlevi

İLİM - İRFAN

Ebubekir Sifil Hoca İslamoğlu’nu ele alıyor

Ebubekir Sifil Hoca İslamoğlu’nu ele alıyor ''İslamoğlu çok konuşuyor, çok yazıyor, çok şey söylüyor; ama dile getirdiği hakikatlerin hiç birisi yeni d...

Rukye tedavisi

Rukye tedavisi İnsan dünyaya gelişinden itibaren imtihan süreci işlemektedir. İnsanın dünya yaşamında karşılaştığı en büyük imtiha...

Hurma
İletişim: | VAHDET HABER © 2010-2016 Tüm Hakları Saklıdır. | Yöresel Pazarı